งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวง สร้างนางขาว

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวล

Read more

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

งานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ

🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

🚩วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 1

Read more