🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00

Loading

Read more

กิจกรรมมอบบ้านสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม “บ้านปันสุข”

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ School Health HERO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การตรวจสอบความเสียหายของสำนักงานเขตพืนที่ฯ ร่วมการตรวจสอบความเสียหายของ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more