สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2566 นายประเจ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รร อนุบาลจุมพลโพนพิสัย

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา.

Loading

Read more

การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more