การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13

Read more

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา

Read more