การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

🚩วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือและ สิ่งของ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภคและของใช้ที่จำเป็นแด่นักเรียนที่ขาดแคลน

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 1

Loading

Read more