การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Loading

Read more

การประชุมสัมมนาเพื่อฟังการชี้แจงการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในรอบการประเมิน พ.ศ. 2565-2566

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.

Loading

Read more