การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565?

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 47/2564 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้้าข่า สพฐ. ครั้งที่ 46/2564ว

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 45/2564 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 42/2564 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 40/2564 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม และรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more