สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.และเข้า ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00

Loading

Read more

การประชุมปรึกษาหารือและสร้างความเข้าใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

🚩วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.

Loading

Read more

การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวล

Loading

Read more