สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม และรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more