การประชุม Video Conference ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.

Loading

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565?

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 47/2564 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้้าข่า สพฐ. ครั้งที่ 46/2564ว

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 45/2564 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 42/2564 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 40/2564 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more