สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 07.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.3

Read more