การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องป

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานวิจัย ก.ป.ต.น.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more