🎀การประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 🎀

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 1

Read more

คู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในจังหวัดหนองคาย

Read more

🚩การพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ““เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564🚩

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2

Read more

🚩การประชุมพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ปี.พ.ศ.2565🚩

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 256

Read more

🚩กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน-แนวทางปฏิบัติงาน 2565

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

Read more