สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 42/2564 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัด Coaching เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more