สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ งบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

การ พิจารณากิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พง

Read more

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โห

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more