สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2654 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ งบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

การ พิจารณากิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พง

Read more

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โห

Read more