สพป.หนองคาย เขต 2 : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 0

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว 24-6-62

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562  เวล

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00​ น

Read more