สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย ตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2654 เวลา 09.00 น.

Read more

การ พิจารณากิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พง

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more