สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 42/2564 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 40/2564 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more

?กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตฯ ?

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย ตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more