สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น

Loading

Read more

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรดี ภูแข่งหมอก นักเรียนชั้น ป. 6 รร.บ้านโนนสวรรค์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more