สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.0

Loading

Read more

การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00

Loading

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมตามหลักศีล 5 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วัน ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more