สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรดี ภูแข่งหมอก นักเรียนชั้น ป. 6 รร.บ้านโนนสวรรค์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30

Loading

Read more

โครงการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันพุธที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30

Loading

Read more

“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” อำเภอโพนพิสัย

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 06

Loading

Read more