โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7 /2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.3

Loading

Read more

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เว

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดือนกรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more