การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 /2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30

Loading

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

Loading

Read more

มาตรการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09

Loading

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหน

Loading

Read more