?การประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)?

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 0

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ?)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00

Read more

?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

? การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more