ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหน

Read more

?การปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565?

การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางกา

Read more

?การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2565 ?

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13

Read more

?การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2565 ?

?วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13

Read more

?การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 /2565 ?

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564?

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เ

Read more

?การประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)?

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 0

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ?)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา

Read more