? การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา?

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14

Read more

?การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Read more

?การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลด

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนิคมดงบัง ?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more