การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบ

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ ศ. 2566

ประกาศ อ.ก ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

หมายเหตุ การรับรองสำเนาคำสั่งหรือสำ

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

หมายเหตุ การรับรองสำเนาคำสั่งหรือสำ

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนกำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14

Loading

Read more

หลักสูตรในการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก, ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Loading

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

Loading

Read more

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ( ปปช. จังหวัดหนองคาย ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย วันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more