ประธาน อ.ก.ค.ศ.และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ฯ

🚩วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง ยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

การประชุมและร่วมเป็นพยานลงนามโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

การประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะ อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมทางไกลฯ ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 10 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง

Loading

Read more