สพป.หนองคาย เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (Shcool MIS)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

Read more