สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 7/2562  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง  จ.หนองคาย

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต ๒ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น

Read more

สพป.หรองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ณ หอประชุมโรงเรียนเตชะไพบูลย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2562 ณ วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น

Read more