สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรม “โครงการ การประชุมปฏิบัติการ การอบรมขยายผล Boot Camp สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการถ่ายทอดสดการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineฯ ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2562 ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านการกีฬา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับอบจ.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น

Read more