แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณะร

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30

Read more