ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น

Read more