สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับ TOT หนองคาย ร่วมประชุมวางแผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

Read more