ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

Read more

การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น

Read more