สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ,เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ,จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more