สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนแกนนำ” ณ หอประชุมสุนหรรมดา สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น

Read more

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

ดาวนโหลดไฟล์

Read more