หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด
ส่ง O 27 หลักเกณฑ์พัฒนาครู ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนา

ดาวน์โหลด
1_หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว1_64 O27

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว7-2564

ดาวน์โหลด
3_หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว9_64 O27

ดาวน์โหลด
4__หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว10_64 O27

ดาวน์โหลด
5__หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว11_64 O27

ดาวน์โหลด
6__หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว12_64 O27

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว7-2564

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-2563-ผสาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา-ผสาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรอื่น-38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรอื่น 38ค(2)-ผสาน

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 27หลักเกณฑ์การพัฒนา