ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน รุ่นที่ 1

🚩วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติฯ ในการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน รุ่นที่ 1
🎗โดยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นางเสาวรี สามารถกุล และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด ให้มีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมภิบาล และยึดหลักการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมีข้อมูลการรายงานผลการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
[envira-gallery id="37573"]