ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ โดยมีสนามสอบดังนี้
1. โรงเรียนสุทธสิริโสภา 2. โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 3. โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 4. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5. โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 6. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7. โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 8. โรงเรียนบ้านแบง 9. โรงเรียนบ้านเชิม 10. โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 11. โรงเรียนบ้านนาหนัง 12. โรงเรียนบ้านผือ 3. โรงเรียนชุมชนบ้านโนน - โนนสวรรค์ 14. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 15. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง16. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 17.โรงเรียนบ้านวัดหลวง 18. โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 19. โรงเรียนบ้านเชียงอาด 20. โรงเรียนพระปริยัติธรรม

[gallery ids="53072,53071,53070,53069,53068,53067,53066,53065,53064,53063,53062,53061,53059,53060,53058,53057,53056,53055,53054,53053,53052,53051,53050,53049,53048,53047,53046,53045,53043,53042,53041,53040,53036,53031,53030,53028,53026,53025,53023,53021,53017,53015,53014"]

Loading