ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การนิเทศ ฯ ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายฯ จุมพล

🚩วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นายวีระ โพธิรุขา ประธานเครือข่ายฯจุมพล นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย ผอ.รร.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี ร่วมออกนิเทศ เพื่อประเมินความพร้อมฯ แนวทางการพัฒนาโรงเรียน และให้คำปรึกษา จากปัญหา และข้อเสนอแนะจากโรงเรียน ซึงการออกนิเทศที่โรงเรียน ดังนี้ รร.ยูเนสโกสัมมนา รร.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
รร.บ้านห้วยเปลวเงือก รร.หมู่บ้านตัวอย่าง รร.บ้านนาตาล รร. บ้านปักหมู รร.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ รร.บ้านนาเพียงใหญ่ และรร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
[envira-gallery id="39849"]

Loading