ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

🚩วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯร่วมประชุมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[envira-gallery id="41997"]

Loading