ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

🚩วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้
นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งมีหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารออมสิน นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่เดิม การปรับเงื่อนไข การชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ ของบุคคลที่มีปัญหาหนี้สินขงครูในสังกัด ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์

Loading