ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

🚩วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566
🎗โดย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="45599"]

Loading