ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2 เดือน พ.ย. 65

🚩วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการ กลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2เพื่อรับฟังข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติงน ตาม นโยบาย คนสำราญ งานสำเร็จ และเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ณ หองประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="39535"]