ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริหารจัดการและการจักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม School as Learning Community ระดับภูมิภาค

🚩วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริหารจัดการและการจักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้(School as Learning Community)ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎀โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม ดังนี้
1️⃣.โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
2️⃣.โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
3️⃣. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
[envira-gallery id="37393"]