ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566 )

🚩วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และประธานประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมการประชุม
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566 ) เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
[envira-gallery id="42362"]

Loading