ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

🚩วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
[envira-gallery id="37684"]