ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงใช้เครืองมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกา่รศึกษา โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ และดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงใช้เครืองมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยได้กำหนดแผนดำเนินการประเมิน 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ประเมินฯ ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566
2. ระยะที่ 2 ประเมินฯ ในโรงเรียนทั่วไป ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2566

[envira-gallery id="42467"]

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Loading