ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🎗โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการติดตาม ประเมินผลฯของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 (อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2) และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
[envira-gallery id="42129"]

Loading