ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

🚩วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ และนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดหนองคาย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
🎗 โดยมี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
[envira-gallery id="42042"]

Loading