ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมหารือการจัดทำแผนฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำ ปี พ.ศ.2566

🚩วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์์
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯพร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำ ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้หลักสูตรการจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความทันสมัยต่อเนื้อหาในปัจจุบัน และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
[envira-gallery id="39088"]