ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

🚩วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
🎗โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ( Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำชมรมภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

Loading