ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

🚩วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ เป็นประธานการประธานฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำอบรม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะดำเนินการในวันที่ 21 มีนาคม 2566 นี้
[envira-gallery id="43344"]

Loading