ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมเพื่อวางแผนและร่วมซักซ้อมทบทวนแผนการออกตรวจ จุดเสี่ยงสถานที่ประกอบการ ในเขตอำเภอโพนพิสัย ในเทศกาลวันลอยกระทง

🚩วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.🚩 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและร่วมซักซ้อมทบทวนแผนการออกตรวจ จุดเสี่ยงสถานที่ประกอบการ ที่พัก รีสอร์ท ในเขตอำเภอโพนพิสัย ในเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ลดปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวังนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
[envira-gallery id="39563"]