ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุม คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

🚩วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ 🚩
🎗นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง "เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน ขี้แจงและทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
🎗โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯและมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านช่องทาง OBEC Channel และ แอพลิเคชัน ZOOM โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
[envira-gallery id="42343"]

Loading