ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1ปี

🚩วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี พร้อมนี้ได้มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายธงชัย ภูชมศรี นายไกรสร พิมพ์ประชา คณะกรรมการฯ และนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1ปี ให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ได้จัดนิทรรศการการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="37518"]