ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

🚩วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศรินยา สุขรมย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมพื่อวางแผนในการดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)
และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1️⃣. นางสนธยา บุตรสาระ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2️⃣. ว่าที่ ร.ต.เสรี ทองคำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3️⃣. นางสิรินาถ ทองคำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทั้งนี้ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน กับ ศึกษานิเทศก์ทั้ง 3 ราย ณ ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Loading